Støtten til borgerne

I støtten og kontakten til borgerne lægger vi vægt på at:

  • borgerne skal kunne tage selvstændige individuelle beslutninger
  • bofællesskabet skal danne et moderat beskyttet miljø, hvor b lærer at tage hensyn til hinanden og søge samvær med andre
  • kontakt til familie og venner bevares
  • den enkelte oplever selvværd og føler ansvar, men også får den nødvendige hjælp og støtte efter behov
  • borgeren modtager den nødvendige vejledning i økonomiske, sociale og sundhedsmæssige sammenhænge

I Bofællesskabet Merkurvej 12 arbejder vi med den anerkendende tilgang og det hele menneske.

Sidst opdateret: 17.08.2018