Målgruppe og visitation

Målgruppen er borgere over 18 år med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som har behov for varig hjælp og støtte til praktiske gøremål og til at vedligeholde og udvikle fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

Visitation til Bofællesskabet Merkurvej 12 foretages af Socialafdelingen. Kontakten går via egen sagsbehandler.

Efter en konkret vurdering vil sagsbehandleren sammen med borgeren udfylde visitationsskema, som sendes til Visitationsteamet. Visitationsteamet tager stilling til, om borgeren falder indenfor målgruppen i bofællesskabet Merkurvej. I givet fald visiteres borgeren til en eventuel ledig plads eller til venteliste.

Støtten til den enkelte borger ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren er visiteret til. Denne visitation foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering og indenfor rammerne af det politisk vedtagne serviceniveau.

Læs mere om visitation samt indholdet i og omfanget af støtten i de forskellige støtteniveauer: Information og vejledning


Sidst opdateret: 18.08.2018