Rundt om Merkurvej 12

Bofællesskabet Merkurvej 12 tilbyder støtte og vejledning efter servicelovens § 85. Støtten ydes som udgangspunkt på hverdage i tidsrummet mellem kl. 08.00 og kl. 20.00 og i weekender mellem kl. 12.00 og kl. 18.00. Tidsrummet hvor støtten ydes tilpasses løbende borgernes behov. Støtten ydes som individuel støtte samt fællestid i bofællesskabet.

Borgerne har derudover mulighed for at komme i kontakt med en medarbejder i aften og nattetimerne fra kl. 23.00 til kl. 07.00 via en åben telefonlinje (servicekald-ordning), som kan køre ud ved behov.

Bofællesskabet Merkurvej 12 er normeret til 5 borgere.

Sidst opdateret: 18.08.2018